ValueView®- zwiększamy rentowność pracy

Pierwsza na świecie metoda pomiaru rentowności zadań i stanowisk w organizacji

Czym jest ValueView®?

ValueView® to innowacyjne narzędzie, które bada wskaźniki rentowności.

Metoda pomiaru rentowności zadań, stanowisk i procesów, która analizuje zadania wykonywane przez pracowników i informuje, które z nich są potrzebne, a które nie. ValueView® selekcjonuje więc zadania nierentowne, których redukcja pozwala obniżyć koszty, jednocześnie definiując zadania o wysokiej rentowności, w które warto włożyć więcej wysiłku. Wyniki badania ValueView® są przedstawione w postaci ilościowych wskaźników rentowności, co ułatwia relokację zasobów. Samo badanie przeprowadzane jest w formie prostej i szybkiej ankiety elektronicznej. Narzędzie i metodyka są dostosowane do potrzeb dużych i średnich firm, a także organizacji niebiznesowych, takich jak administracja publiczna.

Zacznij mierzyć rentowność zadań w swojej organizacji i uwolnij do 20% czasu pracy swoich pracowników!