Diagnoza potencjału organizacji

Organizacja to system naczyń połączonych

Nasze podejście

Podchodzimy kompleksowo do problemów naszych Partnerów. Skupiamy sią na rzeczywistych potrzebach, wnikając do ich genezy. Mamy świadomość, że organizacje nie są jednorodne. Jedynie znalezienie optymalnego balansu daje możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału. Właśnie tak działamy. Udrażniamy procesy w organizacjach, dzięki czemu wydobywamy ich potencjał. Wasz potencjał.

Nasza filozofia

Nasza filozofia oparta jest na dogłębnej i kompleksowej analizie danych zastanych, celem ich weryfikacji oraz poznania organizacji „do spodu”. Nie działamy szybko. Działamy skutecznie. Opieramy się na najnowszych narzędziach analityki konsultingowej. Realizowana przez nas diagnoza jest mierzalna i zwizualizowana statystycznie. Daje nam to fundament do tworzenia planów zaradczych i udrażniania zachodzących procesów.

Wasz efekt

Dzięki podjęciu współpracy z INSPIRE Sourcing zyskują Państwo partnera, którego kluczową wartością jest wspieranie Państwa rozwiązań organizacyjnych. Macie pewność, że działamy w Waszym interesie, a podejmowane działania są adekwatne do Waszych rzeczywistych potrzeb. Działamy w myśl zasady „praktycy – praktykom”. Opieramy się jedynie na sprawdzonych rozwiązaniach. Daje to naszym Partnerom gwarancję zastosowanych metod. Gwarancję sukcesu.

Obszary naszej specjalizacji: