Najlepszy kwestionariusz osobowości na rynku

Wyłącznym dystrybutorem The Bridge Personality w Polsce jest INSPIRE Sourcing

Na czym polega unikalność
The Bridge Personality?

The Bridge Personality, jako jedyny test na świecie, łączy powszechnie uznaną przez środowisko naukowe teorię Wielkiej Piątki z koncepcją typów psychologicznych Junga. To unikalne połączenie obu koncepcji daje wyczerpującą, wiarygodną oraz kompleksową informację o pracowniku/kandydacie.
The Bridge Personality spełnia kryteria tzw. dobroci testu i ma solidne podstawy teoretyczne.

Kliknij tu by poznać więcej szczegółów na temat trafności i rzetelności The Bridge Personality.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia The Bridge Personality jest brak możliwości fałszowania wyników. Dzięki Technice Pytań Interaktywnych wiemy, kiedy pracownik dokonuje autoprezentacji. Dzięki trzem technikom analizy odpowiedzi respondenta pod kątem ich wiarygodności, tj. spełnianie oczekiwań społecznych, zgodność normatywno-ipsatywna oraz odpowiadanie w sposób twierdzący, mamy możliwość odniesienia się do wszelkich wątpliwości pojawiających się np. w trakcie procesu rekrutacji.

Kliknij tu by obejrzeć krótkie video o narzędziu The Bridge Personality

Nasi klienci doceniają
kompleksowość narzędzi The Bridge

 

Tym, co sprawia, że narzędzia firmy TestGroup cieszą się coraz większą popularnością jest fakt, że są one ze sobą wzajemnie powiązane, przez co dają szerokie spektrum możliwości ich biznesowego wykorzystania.

W rodzinie narzędzi The Bridge znajdziemy, m.in.:

The Bridge Personality, czyli kwestionariusz osobowości, który definiuje profil oraz potencjał osobowościowy pracownika/kandydata, a ponadto mierzy jego poziom ośmiu kluczowych, kompetencji biznesowych.

The Bridge Sales Performance, czyli narzędzie weryfikujące preferowany styl sprzedaży (Cztery Typy Sprzedawców) oraz potencjał osobowościowy handlowca na każdym z sześciu kluczowych etapów procesu sprzedaży.

The Bridge 360, czyli narzędzie oceny kompetencji metodą 360 stopni, korespondujące zarówno z The Bridge Personality, jak i The Bridge Sales Performance. Kliknij tu by zobaczyć przykładowy raport The Bridge 360.

Więcej informacji o produktach The Bridge na stronie Test Group

Bogactwo interpretacji,
prostota stosowania

Najważniejsze infomacje z punktu widzenia osoby przeprowadzającej badanie w organizacji

  • 1Kwestionariusz adekwatny dla wszystkich stanowisk w organizacji
  • 2Kwestionariusz dostępny w sześciu językach, w tym: w języku angielskim i polskim
  • 3Jedno kompleksowe narzędzie o wielu różnych możliwościach wykorzystywania
  • 4Badanie on-line możliwe do przeprowadzenia z każdego miejsca, w każdej organizacji
  • 5Intuicyjna i przyjazna w obsłudze platforma internetowa z badaniem
  • 6Przejrzyste raporty o szerokim spektrum interpretacji

Zostań Certyfikowanym Partnerem

Zapraszamy do udziału w trzy-etapowym procesie certyfikacji The Bridge Personality

Projektując ścieżkę certyfikacyjną chcieliśmy stworzyć formułę, która jednocześnie zagwarantuje odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz będzie przystępna i wygodna dla potencjalnych Partnerów. Wykorzystując nowoczesne technologie i narzędzia komunikacji, proponujemy Państwu proces certyfikacji, który częściowo odbywa się zdalnie, a częściowo stacjonarnie w Krakowie.

Proces certyfikacji jest realizowany w całości przez konsultantów INSPIRE Sourcing, którzy otrzymali stosowne przygotowanie merytoryczne od twórcy narzędzi The Bridge oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia certyfikacji w Polsce. Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom kompetencji trenerskich, ugruntowaną wiedzę biznesową i psychologiczną oraz wieloletnie doświadczenie poparte wymiernymi sukcesami i ambitnymi projektami z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych w biznesie.

Certyfikacja poziom 1
The Bridge Personality

Krok 1: Wideokonferencja

Pierwszy etap certyfikacji odbywa się w formie wideokonferencji i jest poprzedzony zdalnym uzupełnieniem kwestionariusza The Bridge Personality przez Uczestnika certyfikacji. Podczas spotkania on-line Uczestnik przechodzi sesję informacji zwrotnej, prowadzoną przez certyfikowanego konsultanta.
Na zakończenie spotkania Uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych, których przyswojenie umożliwi mu efektywne uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym. Konsultanci INSPIRE Sourcing będą do Państwa dyspozycji i w razie napotkania jakichkolwiek trudności w analizie przekazanych informacji, będą służyć Państwu wsparciem i pomocą.

Krok 2: Szkolenie

Drugi etap certyfikacji odbywa się w formie szkolenia stacjonarnego i składa się z czterech głównych modułów: (1) wprowadzenie w tematykę psychometrii, (2) praca na case study, czyli wykorzystanie narzędzia w obszarze rekrutacji, developmentu oraz coachingu, (3) sesja informacji zwrotnej The Bridge Personality w praktyce, (4) praca z Mapą Zespołu The Bridge.
Na zakończenie spotkania Uczestnik otrzymuje komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia trzech samodzielnych sesji informacji zwrotnej The Bridge Personality, będących elementem certyfikacji. Również na tym etapie zapewniamy wsparcie merytoryczne naszych konsultantów.

Krok 3: Wideokonferencja

Trzeci etap certyfikacji odbywa się w formie indywidualnych konsultacji, w formie wideokonferencji, których celem jest analiza porównawcza trzech sesji informacji zwrotnych The Bridge Personality zrealizowanych przez Uczestnika certyfikacji oraz omówienie wszelkich wątpliwości czy trudności, które pojawiły się w trakcie ich trwania. Jest to indywidualny czas na pytania, wymianę doświadczeń oraz rady i rekomendacje.
Konsultanci INSPIRE Sourcing będą do Państwa dyspozycji przez pół roku od daty formalnego ukończenia procesu certyfikacji, by służyć Państwu swoim wsparciem i pomocą (telefonicznie bądź mailowo).

Certyfikacja poziom 2
The Bridge Sales Performance

Świadomi tego, jak ważnym obszarem dla każdej organizacji jest sprzedaż, przygotowaliśmy dla Państwa możliwość wzięcia udziału w drugim, dodatkowym etapie certyfikacji, w całości poświęconym narzędziu The Bridge Sales Performance. Zostało one stworzone z myślą o pracownikach struktur sprzedażowych (zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i kierowniczych) i jest wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych oraz w projektowaniu działań rozwojowych dla sprzedawców i handlowców, ukierunkowanych na wzrost efektywności indywidualnej i zespołowej.

Raport The Bridge Sales Performance stanowi doskonałe uzupełnienie dla The Bridge Personality i jest źródłem wielu cennych informacji o predyspozycjach sprzedażowych pracowników objętych badaniem (m.in. określenie jednego z Czterech Typów Sprzedawcy, a także zdefiniowanie potencjału na każdym z sześciu kluczowych etapów każdego procesu sprzedaży).

Kliknij tu by poznać więcej szczegółów na temat The Bridge Sales Performance.