SaleUP! - zwiększamy rentowność sprzedaży

Autorska metodyka INSPIRE Sourcing

Sprawdź, jak działa struktura sprzedaży w Twojej organizacji

SaleUP! to kompleksowa usługa doradcza mająca na celu precyzyjną analizę kompetencji sprzedażowych pracowników (Sale Personality Suite™), dedykowaną przede wszystkim firmom posiadającym terenowe struktury sprzedaży (np. przedstawicieli handlowych) i analizę standardów sprzedażowych, w tym: standardy obsługi klienta (Sale Standardization Suite™), dedykowaną organizacjom posiadającym stacjonarne punkty sprzedaży/obsługi klienta.

Efektem końcowym jest raport SaleUP!, opracowany na podstawie wyników diagnozy przez zespół konsultantów biznesowych wyspecjalizowanych w doradztwie sprzedażowym, opisujący kondycję sieci sprzedaży oraz poziom kompetencji jej pracowników wraz z zaleceniami dalszych działań rozwojowych.

Nasze rekomendacje zwiększają rentowność Twojej sprzedaży

Dzięki diagnozie Sale UP!

  1. Otrzymasz precyzyjną diagnozę kondycji struktur sprzedażowych/sieci sprzedaży
  2. Pozyskasz szczegółową analizę indywidulanych predyspozycji sprzedażowych
  3. Zweryfikujesz efektywność stosowania standardów sprzedażowych w praktyce
  4. Otrzymasz rekomendacje, które pomogą Ci podnieść rentowność sieci sprzedaży
  5. Zwiększysz satysfakcję z pracy u pracowników oraz zmniejszysz fluktuację kadr

Sale Personality Suite™,
czyli dopasowanie kompetencji i potencjału do celów sprzedażowych

Lista kluczowych czynników sukcesu w sprzedaży jest z pewnością długa i złożona. Bez wątpienia znajdują się jednak na niej kompetencje pracowników. Łącząc tradycyjne podejście do definiowania kompetencji wraz z najnowocześniejszymi narzędziami diagnozującymi ich poszczególne komponenty, proponujemy innowacyjną metodykę SaleUP!, która pozwala tworzyć precyzyjny profil kompetencyjny pracownika i określać stopień jego dopasowania do bieżących celów sprzedażowych organizacji.

Zgodnie z modelem kompetencji Bloom’a weryfikujemy poziom wiedzy, analizujemy postawę i mierzymy poziom umiejętności. Robimy to w swój autorski, unikalny, innowacyjny sposób, poparty międzynarodowym portfolio narzędziowym oraz kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą. SaleUP! to jedyna Polsce usługa doradcza bazująca m.in. na The Bridge Personality, najlepszym kwestionariuszu osobowości łączącym uznawaną przez środowisko naukowe teorię Wielkiej Piątki oraz koncepcję typów psychologicznych Junga.

WERYFIKUJEMY WIEDZĘ

Dedykowane testy wiedzy produktowej i/lub sprzedażowej przygotowane przez konsultantów INSPIRE Sourcing we współpracy z menedżerem zarządzającym zespołem

ANALIZUJEMY POSTAWĘ

Diagnoza potencjału osobowościowego w kontekście sprzedaży, opisująca dopasowanie predyspozycji danego pracownika do pełnionego stanowiska

MIERZYMY UMIEJĘTNOŚCI

Weryfikacja umiejętności sprzedażowych za pomocą takich narzędzi, jak: audyt w terenie i obserwacja uczestnicząca, dedykowane case study, ocena 360° - Competence Navigator™

Sale Standardization Suite™,
czyli dopasowanie standardów do bieżących wyzwań sprzedażowych

Metodyka SaleUP! Koncentruję się zarówno na diagnozie kompetencji pracowników, jak i na analizie stopnia standaryzacji sprzedaży. Nasze wieloletnie doświadczenia sprzedażowe, poparte wymiernymi sukcesami w obszarze rozwoju i zarządzania strukturami sprzedaży, utwierdzają nas w przekonaniu, że standardy sprzedaży to niezwykle ważny aspekt skutecznej sprzedaży.

Dzięki raportowi SaleUP! organizacja dowiaduje się, w jakim stopniu aktualne standardy sprzedaży – oraz poziom ich stosowania w praktyce – są dopasowane do bieżących wyzwań i celów biznesowych (Sale Standardization Suite™).

Sale Standardization Suite™
sukces w trzech prostych krokach

Diagnoza kompetencji

Diagnoza kompetencji kadry kierowniczej punktów/lokali sprzedaży, za pomocą innowacyjnego narzędzia - The Bridge Sales Performance, które jest w całości dedykowane sprzedaży. Określenie predyspozycji sprzedażowych. Weryfikacja wiedzy i umiejętności za pomocą autorskiej metodyki.

Diagnoza standardów

Ocena standaryzacji pracy sieci. Analiza istniejących regulacji dotyczących standardów sprzedaży. Terenowa weryfikacja ich stosowania w codziennej pracy przez pracowników struktur sprzedażowych (m.in. za pomocą badania Tajemniczy Klient, obserwacji uczestniczącej, indywidulanych wywiadów z pracowniami lokali).

Dedykowany raport SaleUP!

Raport zawierający szczegółowy opis sytuacji wraz z listą konkretnych działań, opracowanych przez konsultantów INSPIRE Sourcig, mających zwiększyć skuteczność działania sprzedaży. Rekomendacje uwzględniające perspektywę indywidualną, zespołową, perspektywę całej sieci sprzedaży oraz całej organizacji.